Domov

ROZOBERALI SME ŠIKANOVANIE

 

V mesiaci september každá trieda 1. a 2. ročníka absolvovala prednášku spojenú s besedou na tému šikanovanie.

 

Mgr. Jana Zlochová, pracovníčka OR PZ v ČADCI, žiakom ozrejmila, čo je podstatou šikanovania, aké formy šikany poznáme, ako sa proti nej brániť, aký dopad môže mať na šikanovaného a hlavne, ako ju riešiť. Na ilustráciu nám porozprávala aj vlastné skúsenosti zo svojej policajnej praxe.

 

S prednáškou sme boli spokojní, dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Šikanovanie je vážna vec, nad ktorou sa treba zamyslieť, pretože môže viesť aj k tej najhoršej veci, a to k samovražde.

 

Autor: Adam Kauzal 2.B