Domov

Posuňme radosť ďalej

 

V mesiacoch máj a jún sa študenti a zamestnanci našej školy podieľali na verejnej zbierke pre deti z Detského domova Horný Kelčov. Dobrovoľníci darovali predovšetkým šatstvo, hračky, knihy, no aj prekvapenie v podobe sladkostí. Teší nás, že aj v dnešnej dobe sa nájdu medzi nami ľudia, ktorí nie sú ľahostajní a nerobí im problém podať pomocnú ruku . Veľká vďaka patrí všetkým študentom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy, ktorí urobili radosť tridsiatim úžasným deťom, ktorým osud nedoprial to, čo my považujeme za samozrejmosť – rodičovskú lásku. Veríme, že aj v budúcnosti sa na našej škole uskutoční podobná zbierka, veď predsa neexistuje lepší pocit než niekomu nezištne pomôcť.

 

Autor: Lenka Šamajová, 3. C