Domov

PLANÉTA NIE JE SMETISKO

 

Ako členky Zelenej školy sme dostali príležitosť podieľať sa na realizácii informačnej tabule o rozklade vecí, ktoré sú voľne pohodené v prírode.

 

Dňa 3.10.2020 sme sa zúčastnili na školení v klubovni OZ SYTEV - Slovenská vzdelávacia a dobrovoľnícka organizácia v Kysuckom Novom Meste.

 

Oboznámili nás s fázami realizácie projektu. Vďaka rôznym aktivitám, ktoré nás upútali i zabavili sme sa dozvedeli veľa informácií, ako urobiť náš projekt užitočným a lákavým.

 

Postupne sme sa dostali k návrhu našej tabule. Avšak kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sme v ňom plnohodnotne nemohli pokračovať. Počas tohto obdobia sme dali vyhotoviť samotnú tabuľu a po návrate do školy sme mohli s nadšením pokračovať v realizácii. Podarilo sa nám zapojiť aj ostatných žiakov i pánov školníkov z našej školy. Zaobstarali sme potrebný materiál a taktiež pomocou vypaľovačky vyhotovili nápisy.

 

Prečo sme sa rozhodli práve pre túto tabuľu ? V prvom rade chceme ukázať žiakom i okoloidúcim, ako znečisťovanie škodí našej planéte. Dielo bude pomáhať i pri vzdelávaní našich študentov.

 

Na záver chceme poďakovať našim sponzorom (Obecný úrad Zborov nad Bystricou pod vedením Jozefa Jedináka, bez ktorého by sme projekt nevedeli zrealizovať, a firme Je Kol, s.r.o., ktorá poskytla stavebný materiál na upevnenie tabule).

 

Pevne veríme, že prírodný panel poskytne priestor na zamyslenie nad často katastrofálnymi dôsledkami nášho správania k prírode.

 

Autorky: Adela Koščaliková (2. A), Kristína Chmúrová, Natália Kocúrková, Júlia Poláčková (2. B)