Domov

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

 

Základné informácie ku stravovaniu v školskej jedálni pre žiakov

na Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu v Čadci

 

 

 - Elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím čipových kartičiek ( 1,50 € )

 - Platba za stravu 

  • zadaním trvalého príkazu na účet školskej jedálne
  • bezhotovostne cez internetbanking
  • poštovou poukážkou na účet školskej jedálne

 

– IBAN: SK27 8180 0000 0070 0048 2611 do 23. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza. Trvalý príkaz obmedziť na čas od augusta do mája. Výšku mesačnej platby stanoviť na sumu zodpovedajúcu 20 stravných dní ( 20 x 1,71 € = 34,20 € )

 

 - Ponúkame na výber 2 jedlá ( prednostný je obed č. 1 )

 - Cena stravnej jednotky 1,71 € ( 1,41 € nákup potravín + 0,30 € réžijne náklady )

 - Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné 1 deň vopred do 13:30 h

 - Odhlasovanie stravy, voľba jedla, vydaná strava, kontrola stavu finančných prostriedkov cez aplikáciu www.jedalen.sk po registrácii v školskom systéme zariadenia

 - Vygenerovanie údajov pri zakúpení stravovacej kartičky a odovzdaní zápisného lístka stravníka na začiatku školského roka triednemu učiteľovi alebo vedúcej školskej jedálne

 - Bližšie informácie na stránke www.oadmj.sk, jslovakova@oadmj.sk, telefónnom čísle školskej jedálne 041 / 433 54 41

 

Zápisný lístok pre prihlásenie žiaka na stravu v školskom roku 2020/2021

 

si môžte stiahnuť TU >>>