Domov

OZNAM - Letné prázdniny

 

Letné prázdniny pre žiakov OA DMJ začínajú od 01. 07. 2024 do 31. 08. 2024.

 

Úradné hodiny na sekretariáte počas letných prázdnin budú v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 10.00 h – 11.00 h. Vchod od parkoviska z hora.

 

Začiatok vyučovania po prázdninách - 2. septembra 2024 o 8.30 h - slávnostné otvorenie nového šk. roka 2024/2025 (parkovisko – pred budovou školy).

 

Všetkým žiakom školy prajeme krásne prežitie letných prázdnin a predovšetkým veľa oddychu a slnečných dní.

 

Ing. Jitka Konáriková, r. š.