Domov

Oznam k preukazovaniu testov na PS

 

V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 29. 04. 2021 v okrese I. a II. stupňa varovania (ružový a červený okres) sa uchádzač na prijímacie skúšky nepreukazuje testom. Od 03. 05. 2021 - okres Čadca sa nachádza v II. stupni varovania, tzn. červený okres.

 

Ing. Jitka Konáriková