Domov

OZNAM K OTVORENIU ŠK. ROKA

 

Oznam k otvoreniu školského roka 2020/2021

 

Vážení rodičia, žiaci,

 

oznamujeme vám, že školský rok 2020/2021 sa na OA DMJ otvorí 2. 9. 2020. Slávnostné otvorenie sa neuskutoční hromadne. Každá trieda otvorí nový školský rok so svojím triednym učiteľom.

 

Bližšie informácie k začiatku školského roka nájdete, keď kliknete na usmernenie.

 

Ing. Jitka Konáriková, RŠ

 

Usmernenie pre zákonných zástupcov žiaka (ZZ) a žiakov OA DMJ