Domov

Oznam k obnoveniu školského vyučovania

 

O Z N A M

 

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom v zmysle Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 13. 5. 2021 o obnovení školského vyučovania s účinnosťou od 17. mája 2021 (pondelok) vo všetkých ročníkoch.

 

Dôležité informácie:

 - žiak pred nástupom do školy predloží svojmu triednemu učiteľovi tlačivo o bezinfekčnosti (vzor na webovej stránke školy – Covid 19 formuláre)

 - žiak sa nemusí testovať

 - žiak sa na vyučovanie pripraví podľa platného pôvodného rozvrhu (nie upraveného pre dištančné vzdelávanie)

 - školské vyučovanie začína od 8.00 h

 - žiak dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia R-O-R

 - žiak musí mať prekryté v interiéri horné dýchacie cesty – rúško alebo respirátor

 - žiak sa prezúva (hygienicko-epidemiologické opatrenie školy)

 - žiak sa môže prihlásiť na stravu (obed) – elektronicky – školská jedáleň varí

 - školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú – TŠV sa vyučuje v exteriéri

 - školské aktivity - § 33 ods. 12 školského zákona sa neuskutočňujú (exkurzie, výlety, športové kurzy.....) – do odvolania

 - Adaptačný týždeň – príprava žiaka na podmienky štandardného vyučovania – od 17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 (prvé 2 týždne – 30 min vyučovacie hodiny)

 - do budovy je prísny zákaz vstupu cudzím osobám

  

 

Čadca 13. 05. 2021

Ing. Jitka Konáriková riaditeľka školy