Domov

OZNAM 1

 

Letné prázdniny pre žiakov OA DMJ začínajú od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019.

 

Úradné hodiny na sekretariáte počas letných prázdnin budú v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 10.00 h – 11.00 h. Vchod od parkoviska z hora.

 

Začiatok vyučovania po prázdninách - 2. septembra 2019 o 8.30 h - slávnostné otvorenie nového šk. roka 2019/20 (parkovisko – pred budovou školy).

 

Všetkým žiakom školy prajeme krásne prežitie letných prázdnin a predovšetkým veľa oddychu a slnečných dní.

 

Autor: Ing. Jitka Konáriková, RŠ