Domov

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO

 

Naša OA DMJ Čadca sa každoročne stáva dejiskom školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Aj tento rok, 09.12.2020, si naši žiaci otestovali svoje vedomosti z anglického jazyka. Súťažilo sa v 3 kategóriách:

 - kategória 2A (1. – 2. roč. OA),

 - kategória 2B (3. – 4. roč. OA),

 - kategória 2C1 (1. – 5. roč. OA BŠ).

 

Tento rok sa však v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 olympiáda uskutočnila dištančne cez on-line platformu Zoom.

 

Žiaci si zmerali sily v písomnej a ústnej forme. Písomne riešili náročné úlohy v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením. V ústnej časti bolo ich úlohou v stanovenom časovom limite vytvoriť a porozprávať príbeh na základe obrázka.

 

Víťazi, ktorí obhájili 1. miesto v kategórii 2A a 2B budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole. Víťaz z kategórie 2C1 automaticky postupuje do krajského kola, kde bude musieť čeliť silnej konkurencii.

 

Víťazi:

Kategória 2A

1. miesto: Tatiana Drábová (2. C)

 

Kategória 2B

1. miesto: Miloš Horeličan (4. C)

 

Kategória 2C1

1. miesto: Patrik Banetka (3. A)

 

Autor: Mgr. Kristína Bednárová