Domov

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

 

Napriek dištančnej forme vzdelávania absolvovali žiaci našej školy okresné i krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A sa na okresnom kole, konajúcom sa 13. 1. 2021, zúčastnil Miloš Horeličan zo 4. C a v kategórii 2B Tatiana Drábová z 2. C. Na krajskom kole, ktoré sa konalo 10. 2. 2021, našu školu zastupoval Patrik Banetka z 3. A v kategórii 2C1. Napriek tomu, že ani jeden zo žiakov sa neumiestnil na prvých troch miestach, gratulujeme im k účasti a veríme, že konkurencia im dodala motiváciu zlepšovať sa vo všetkých oblastiach jazyka.

 

PK ANJ