Domov

OKRESNÉ KOLO SOČ

 

Okresné kolo SOČ v Krásne nad Kysucou sa znovu konalo netradičným spôsobom, a to dištančnou formou. Členovia odborných hodnotiacich komisií posudzovali práce na základe prezentácií účastníkov prostredníctvom platformy MS Teams. Súťažiacim z našej školy patrí veľké uznanie za kreativitu pri tvorbe prác a za vzornú reprezentáciu našej školy.

 

Do krajského kola postúpili tieto práce:

 

Z prvého miesta:

• Ovplyvňovanie spotrebiteľov – autorka Gabriela Gavlasová (3. C)

• Tetovanie – autorky Karin Gajdošová, Alexandra Cyprichová, Adela Delinčáková (3. C)

 

Z druhého miesta:

• Ľudská bytosť a počítačová hra – autorka Petra Kutnarová (3. A)

 

Za dosiahnutie krásnych výsledkov všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme!

 

Ing. Zuzana Faťarová školská koordinátorka SOČ