Domov

Odovzdávanie maturitných stužiek - 5. A

 

1. október 2021 bol pre moju triedu 5. A výnimočným dňom. Školské átrium sa na chvíľu premenilo na slávnostné miesto, kde sa konalo netradičné odovzdávanie stužiek bez rodičov, priateľov, ale o to úprimnejšie, v komornej atmosfére.

 

Dievčatá a chlapci prišli na stužkovanie krásne vyobliekaní, pričom átrium vopred patrične vyzdobili na tento jedinečný akt. Odovzdávania stužiek sa zúčastnili pani riaditeľka s vedením školy i s milými kolegyňami Alenou Škrobánkovou, Zuzanou Staníkovou a Máriou Kullovou.

 

Trieda ma milo a „dospelácky“ prekvapila. Malú stužkovú slávnosť si poctivo pripravila a nič neponechala na náhodu. Vypočuli sme si dojemné prejavy, zasmiali sa na častuškách, zaspievali si Gaudeamus igitur, ....

 

Tento netradičný typ odovzdávania stužiek možno v budúcnosti poslúži ako inšpirácia aj pre iné triedy. V mene všetkých im prajem úspešné zvládnutie maturitných skúšok i ostatných ťažších chvíľ. Nech sa im po celý život darí.

 

Autor: Mgr. Marta Kubalová, triedna učiteľka