Domov

MLADÝ EURÓPAN 2020

 

Dňa 17. septembra 2020 sa v Univerzitnej knižnici v Žiline uskutočnil 15. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže venovanej problematike Európskej únie Mladý Európan. Súťaž sa mala realizovať v apríli, ale keďže pandémia zasiahla aj školstvo, presunula sa do nového školského roka. Našimi súpermi boli gymnáziá Žilinského kraja a v náročnom finále naši žiaci obsadili 5. miesto.

 

Tento rok našu školu reprezentoval tím bilingválov z 3.A: Laura Pošteková, Jakub Pitoňák a Roman Kubošník.

 

Autor: Mgr. Marta Kubalová