Domov

MIKSÁCKE JUBILEUM

 

Určite všetci viete, že tento rok náš školský časopis MIKS oslavuje krásne jubileum – 20 rokov. Toto dielo si za 2 desaťročia prešlo neskutočnou premenou spojenou najmä so zmenou článkov, ako aj s celkovou grafickou úpravou.

 

Preto sme veľmi radi, že sme v stredu 27. 04. 2022 mohli v rámci kolégia MIKS-u osláviť nádherné výročie v otvorenej knižnici v našej škole. Na mini-oslave nechýbalo občerstvenie a ani vynikajúca torta od pani profesorky Škrobánkovej.

 

Treba si však uvedomiť, že MIKS by sa nikdy neprepracoval do dnešnej podoby, ak by sme nemali takých úžasných redaktorov a profesorov, ktorí usilovne pracujú na každom jednom vydaní. Veríme, že študenti na naše tradičné „obchodkárske dielo“ nezanevrú a budú ho podporovať svojou tvorbou aj naďalej.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli vymodelovať MIKS do súčasnej formy.

 

Autor: Dominika Lajčáková

šéfredaktorka časopisu MIKS

 

A takto sme oslavovali...

 

 

Miksáci