Domov

MIKS ZAHVIEZDIL NA ŠTÚROVOM PERE

 

MIKSÁCI S OPTIMIZMOM V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU

 

6. jún 2021 bol úspešným dňom pre časopis MIKS. V celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov – Štúrovo pero 2020/2021 v kategórii Stredoškolský časopis získal náš MIKS dve ocenenia: 

 

• Cenu Kníhkupectva Martinus za pravidelnú rubriku Čitateľské okienko

• Diplom a cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za 3. miesto za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách

 

Takéto ocenenia nás podporujú v tom, aby sme pokračovali a aj naďalej písali články, ktoré majú potenciál. Veľká vďaka patrí všetkým súčasným i minulým redaktorom, ktorí napomohli vyformovať časopis do súčasnej podoby. Nech sú tieto ocenenia motiváciou do ďalšej „novinárskej“ práce.

 

Autor: Dominika Lajčáková redaktorka časopisu MIKS 

 

 

 

Redaktorky Dominika Lajčáková a Aneta Majtánová s ocenením