Domov

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - PROPAGÁCIA PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

 

V dňoch 6. – 7. mája 2019 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia „Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy“ pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou bohatého programu konferencie bolo aj predstavenie úspešných projektov realizovaných v programe Erasmus +.

 

Naša škola bola pozvaná predstaviť projekt medzinárodnej mobility študentov v programe Erasmus + pod názvom „Prehĺbenie odborných a jazykových kompetencií pre úspešné uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce“. Tento projekt bol v roku 2016 ocenený prestížnou cenou Európska značka pre jazyky. Koordinátorka projektu Ing. Mária Kullová spoločne s riaditeľkou našej školy Ing. Jitkou Konárikovou prezentovali prínosy tohto projektu pre našu školu.

 

Bolo nám cťou vystúpiť na takomto významom podujatí, kde svoje myšlienky a postoje predniesli aj také významné osobnosti, akou je ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., a tiež veľvyslanci rôznych krajín na Slovensku, riešiaci otázky vyučovania cudzích jazykov na slovenských školách.

 

Pevne veríme, že aj naďalej budeme úspešne pokračovať v realizácií medzinárodných mobilít pre našich žiakov, ktoré považujeme za nevyhnutnú pridanú hodnotu štúdia cudzieho jazyka na našej škole.

 

Autorka: Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka školy