Domov

Maturantky OA DMJ Čadca úspešné v podnikateľskej súťaži

 

Ako každoročne, aj v minulom školskom roku bol vyhlásený ďalší - v poradí už ôsmy ročník súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

 

Podstatou súťaže, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, je, že žiaci vypracujú a pošlú svoje podnikateľské zámery k ich cvičným firmám na ohodnotenie odbornej porote, ktorá je zložená z odborníkov nielen z akademickej pôdy, ale aj z reálneho podnikateľského prostredia.

 

Vo vypracovaných podnikateľských projektoch odborná porota hodnotí originalitu podnikateľského nápadu, výber obchodného mena, loga, analýzu trhu, marketingový, finančný a personálny plán, SWOT analýzu a v neposlednom rade schopnosť žiakov čo najvýstižnejšie predstaviť podnikateľský zámer aj v anglickom jazyku.

 

 

Do súťaže sa prihlásili žiaci zo stredných škôl po celom Slovensku.

Podnikateľské projekty našich žiakov boli opäť vysoko ohodnotené, a ich umiestnenie je nasledovné:

 

Krásne 2. miesto s rovnakým bodovým hodnotením získali spoločne žiačky 5. A triedy: Nataša Pošteková, Lucia Kriščáková, Kristína Turiaková s ich cvičnou firmou ART ALIVE, s.r.o. a Tereza Danišová, Alexandra Florková, Dominika Jašurková s ich cvičnou firmou PANTRY, s.r.o.

Tesné 4. miesto obsadili žiačky 5. B triedy: Klaudia Stoláriková, Natália Hrancová a Petronela Chrastinová s ich cvičnou firmou PERFACETION, s.r.o. 

 

Našimi žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy, a najmä výborné zhodnotenie ich nadobudnutých vedomostí a zručností. Napriek tomu, že v tomto roku sa kvôli mimoriadnej situácií (kvôli Covid – 19) nekonali veľtrhy cvičných firiem prezenčnou formou, kde by žiačky mohli reálne predviesť svoje podnikateľské projekty, pevne veríme, že aj táto skúsenosť ich povzbudí v budúcom štúdiu, či vlastnom podnikaní.

 

Autorka: Ing. Mária Kullová