Domov

LEKTORKA NA HODINÁCH NEMECKÉHO JAZYKA

 

V šk. roku 2020/2021 pôsobila na našej škole nemecká lektorka EILYN LASKE z dobrovoľníckej organizácie KERIC.

 

Sme radi, že sa nám aj tento školský rok podarilo pokračovať v spolupráci s mládežníckou organizáciou KERIC, ktorá pôsobí v našom meste a poskytuje školám dobrovoľníkov z rôznych krajín.

 

Na našej škole pôsobila rodáčka z nemeckého Hannoveru – EILYN LASKE, ktorá obohatila vyučovanie nemeckého jazyka v 3.A a 4.A.

 

Napriek sťaženým pandemickým podmienkam počas dištančného vyučovania sa nemecká lektorka zúčastňovala na hodinách nemeckého jazyka a tak isto aj na krúžku nemeckého jazyka pomocou aplikácie ZOOM. Po uvoľnení pandemických opatrení a otvorení škôl vyučovala dobrovoľníčka z KERIC-u aj prezenčne.

 

Obsah vyučovacích hodín pripravovala a konzultovala s učiteľkou nemeckého jazyka a prispôsobovala ho individuálnym znalostiam žiakov a celej triedy. Žiaci sa veľmi tešili na hodiny nemeckého jazyka s lektorkou, overili si nielen svoje gramatické vedomosti v praxi, ale aj konverzáciu na rôzne témy. Ako pozitívum vyzdvihujem aj použitie a striedanie rôznych motivačných metód a jazykových hier na vyučovaní, ktorými zatraktívnila vyučovanie cudzieho jazyka.

 

Žiaci tak mali možnosť precvičiť si gramatické štruktúry, rôzne konverzačné témy, ale aj slovnú zásobu v praxi. Taktiež sa dozvedeli zaujímavosti o nemeckom školstve, štúdiu, predmetoch, obohatili si slovnú zásobu o rôzne nové pojmy a slovíčka.

 

Lektorke Eilyn Laske ďakujeme za vyučovanie nemeckého jazyka na našej škole a prajeme jej veľa úspechov.

 

V krátkom videu si môžete pozrieť rozhovor s Eilyn, ktorý viedla žiačka 3.A triedy Lenka Gábrišová.

 

Autor: PaedDr. Mária Miníková