Domov

JUVENES TRANSLATORES 2020 - 2021

 

Dňa 26. novembra 2020 sa naša škola zapojila do prekladateľskej súťaže „JUVENES TRANSLATORES 2020“. Generálne riaditeľstvo (GR) Európskej komisie pre preklad organizuje túto súťaž pre školy v EÚ už od roku 2007. Náhodným elektronickým losovaním bola vybraná aj naša škola, ktorá tak mohla zapojiť do súťaže aj svojich žiakov (2 – 5 žiakov) narodených v roku 2003. Počet škôl vybraných z každého členského štátu sa rovná počtu kresiel členského štátu v Európskom parlamente.

 

V tomto roku bola súťaž osobitná tým, že kvôli pandemickej situácii a zatvoreným školám sa žiaci zúčastnili na súťaži priamo z domu, a to formou on-line prekladu.

OA DMJ reprezentovali:

 

Lea Koperová (2. A), Andrea Kullová (3. A) a Aneta Majtanová (3. A)

 

Témou tohtoročnej súťaže bolo: „Ako si poradiť v ťažkých časoch – v jednote je sila.“ Každý preklad bude hodnotiť výbor zložený z profesionálnych prekladateľov a korektorov z GR pre preklad. Porota, ktorej bude predsedať generálny riaditeľ GR pre preklad, na základe tohto hodnotenia vyberie z každého členského štátu najlepší preklad.

 

Výbor použije kritériá, aké sa uplatňujú na hodnotenie prekladov v rámci GR pre preklad, t. j.:

- presnosť prekladu,

- schopnosť správneho písania (výber výrazov a gramatika),

- schopnosť plynulého písania,

- tvorivosť prekladateľských riešení.

 

Výsledky hodnotenia budú zverejnené začiatkom februára 2021. Víťazi, spolu s jednou sprevádzajúcou dospelou osobou a jedným učiteľom, budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien do Bruselu, na ktorom si prevezmú ceny.

 

Našim žiakom držíme palce, aby ich preklady oslovili výbor aj porotu.

 

Autor: Mgr. Kristína Bednárová