Domov

JURINOVA JESEŇ 2018

 

Jurinova jeseň – beseda s Marínou Mesárošovou

 

Vo štvrtok 11. októbra 2018 v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci si žiaci 2. C spolu s pedagogickým sprievodom krásnu jeseň v prírode spríjemnili aj účasťou na literárnej Jurinovej jeseni. V rámci autorskej besedy pod názvom Duchovná poézia ako hudba sa započúvali do veršov i piesní Maríny Mesárošovejpoetky, skladateľky, pesničkárky, gitaristky, režisérky a dramaturgičky z Pezinka. O vplyve autorkinej tvorby na čitateľov básnik Teofil Klas napísal, že: „preciťujú seba, svoj život, svoje okolie, svoj vesmír, svoju spätosť s Bohom a s ľuďmi ako čosi zásadne bytostné, že sa cítia volaní a povolaní hovoriť prorockým jazykom bez ohľadu na to, či sa to ako také v spoločnosti vníma a reflektuje.“ Podujatie sa konalo v rámci dlhoročnej spolupráce našej školskej knižnice s Kysuckou knižnicou v Čadci.

 

Autor: PaedDr. Emília Černeková, školská knihovníčka