Domov

Hodiny nemeckého jazyka trochu inak

 

Spolupráca našej školy s dobrovoľníckou organizáciou KERIC pokračovala aj v tomto školskom roku.

 

Žiaci obchodnej akadémie sa zúčastňovali na on-line workshopoch, ktoré organizovali dobrovoľníci z KERIC-u a počas dištančného vyučovania sa pripájala na hodiny nemeckého jazyka aj dobrovoľníčka z Nemecka.

 

Po skončení dištančnej formy vzdelávania vyučovala dobrovoľníčka z nemeckého mesta Buxtehude – ANNA LENA SELL nemecký jazyk v triedach 3. A, 3. B, 4. A a 5. A.

 

Témy vždy konzultovala s vyučujúcou nemeckého jazyka, pričom metódy a aktivity prispôsobovala individuálnym znalostiam triedy.

Dobrovoľníčka z KERIC-u si pripravovala rôzne zaujímavé aktivity, motivačné hry, jazykové hry, hry na precvičenie, upevnenie a rozšírenie slovnej zásoby.

 

Žiaci našej školy sa veľmi tešili na hodiny nemeckého jazyka s lektorkou. Mali možnosť vyskúšať si používanie cudzieho jazyka v praxi, promptne reagovať v cudzom jazyku v rôznych situáciách, zoznámiť sa prostredníctvom prezentácií a rozprávania s kultúrou krajiny, bližšie spoznať dialekt, typické špeciality a školstvo regiónu, z ktorého lektorka pochádza.

 

Lektorke Anne Lene Sell ďakujeme za vyučovanie nemeckého jazyka na našej škole a prajeme jej veľa úspechov.

 

Autor: PaedDr. Mária Miníková