Domov

Hodiny nemeckého jazyka s rakúskym lektorom

 

V školskom roku 2019/2020 pôsobil na našej škole lektor z rakúskeho Innsbrucku JONATHAN COSTA. Mládežnícka organizácia KERIC, ktorá pôsobí v našom meste, poskytuje každý rok školám lektorov z rôznych krajín. Sme radi, že sa nám podarilo v spolupráci s KERIC-om vybaviť rakúskeho lektora aj pre našu školu.

 

Rakúsky dobrovoľník vyučoval nemecký jazyk vo viacerých triedach, dokonca aj začiatočníkov. Obsah vyučovacích hodín pripravoval a konzultoval v spolupráci s učiteľkami nemeckého jazyka a prispôsoboval ho individuálnym znalostiam žiakov a celej triedy. Žiaci sa veľmi tešili na hodiny nemeckého jazyka s lektorom, overili si nielen svoje gramatické vedomosti v praxi, ale aj konverzáciu na rôzne témy. Ako pozitívum vyzdvihujem aj použitie a striedanie rôznych motivačných metód, ktorými rakúsky lektor obohatil a zatraktívnil vyučovanie cudzieho jazyka. Ďalším pozitívom bolo spájanie dvoch kultúr – slovenskej a rakúskej – najmä pri témach “Škola, Jedlo, Mládež.”

 

Lektor sa stretával so žiakmi nielen na vyučovaní, ale spoločný čas trávili žiaci našej školy družnými rozhovormi s ním na chodbách, či v peknom prostredí “bylinkového raja”.

 

O význame pôsobenia lektora na našej škole svedčí aj vyjadrenie jedného zo žiakov:

„Žiaci mali možnosť viesť rozhovor v Jonathanovej rodnej reči, či už na našej škole, alebo v jazykovom centre Keric. Verím, že vďaka jeho perfektnému prístupu, ochote, ale aj výbornej výslovnosti, pomohol všetkým overiť si svoje jazykové schopnosti. Okrem svojho materinského jazyka, nemčiny, hovorí Jonathan výborne po anglicky, taliansky a francúzsky. Jeho hodiny boli vždy plné zábavných aktivít, ale aj zaujímavých rozhovorov na najrôznejšie témy. Určite stojí za zmienku, že Jonathan sa učí aj po slovensky a ide mu to naozaj perfektne. Okrem vyučovania na školách sa podieľa s ostatnými dobrovoľníkmi na výletoch v prírode, ale navštevuje aj rôzne miesta na Slovensku. Pevne verím že Jonathanovi sa na našej škole páčilo a bude na našu školu spomínať v dobrom“. (Miroslav)

 

Lektorovi Jonathanovi Costovi ďakujeme za vyučovanie nemeckého jazyka na našej škole a prajeme mu veľa úspechov.

 

Autor: PaedDr. Mária Miníková