Domov

Hodiny nemeckého jazyka s rakúskou dobrovoľníčkou

 

V školskom roku 2018/2019 hodiny nemeckého jazyka v 3. a 4. ročníku a jazyková odborná príprava v 5. ročníku boli obohatené vyučovaním s rakúskou dobrovoľníčkou Kathie Keinprecht, ktorá pôsobila v uplynulom roku v mimovládnej mládežníckej organizácii KERIC a v rámci svojho programu učila aj na našej škole. Žiaci nemeckého bilingválneho štúdia mali jedinečnú možnosť komunikovať s nemeckým „Muttersprachlerom“. Zaujímavé hodiny s poznávaním rakúskej kultúry a jazyka zažili aj žiaci anglického bilingválneho štúdia, pre ktorých je nemčina druhým cudzím jazykom.

 

Ďakujeme Kathie za spoluprácu a veríme, že spoločne prežitý školský rok pomohol aj jej spoznať našu slovenskú kultúru a zvyky.

 

Autor: PhDr. Júlia Lendóciová