Domov

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – FINANČNÁ SLOBODA

 

Dňa 21. apríla 2022 sa pod vedením okresného vedúceho pre OVB Allfinanz Slovensko a zároveň certifikovaného lektora, pána Martina Tomčalu, zrealizoval na pôde školy workshop. Žiaci posledného ročníka oboch študijných odborov (obchodná akadémia – bilingválne štúdium a obchodná akadémia) sa zapojili do spoločenskej hry Finančná sloboda. Po niekoľkomesačnej prestávke mali opäť možnosť byť niekoľko hodín súčasťou fiktívnej rodiny, tridsať rokov riešiť rôzne životné situácie, viac-menej úspešne sa rozhodovať a napĺňať svoje ciele v snahe finančne zabezpečiť nielen seba, ale aj svojich blízkych.

 

„Finančná sloboda je dostupná všetkým tým, ktorí sa o nej učia a pracujú na nej.“

Robert Kiyosaki

 

Autorka: Ing. Anna Masláková