Domov

EXPERT GENIALITY SHOW 2020/2021

 

EXPERT GENIALITY SHOW 2020/2021

 

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ

 

Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala on-line dňa 14. 05. 2021.

 

Hlavným cieľom súťaže je:

 - vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu,

 - umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl,

 - predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,

 - prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,

 - poskytnúť učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

 

Našu školu reprezentovalo10 žiakov z 1. A, 3.A a 4. A triedy OA BŠ, ktorí si tento rok mohli vybrať zo 6 súťažných tém:

1. Do youspeak English?

2. Od Dunaja k Tatrám

3. Svetobežník

4. Mozgolamy

5. Tajomstvá prírody

6. Góly, body, sekundy

 

Vyhodnotenie celkových výsledkov súťaže bude v júni 2021.

 

Autor: Mgr. Kristína Bednárová