Domov

EXPERT – GENIALITY SHOW 2020 – 2021

 

Dňa 14. 05. 2021 sa konal 14. ročník CELOSLOVENSKEJ súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, tento rok však v on-line priestore.

 

Do tejto súťaže sa zapojila aj naša škola, a to celkovo 10 žiakov z 1. A, 3.A a 4. A triedy OA BŠ. V rámci kategórie 1. - 4. roč. SOŠ si otestovalo svoje vedomosti zo 6 súťažných tém 619 žiakov, pričom žiaci súťažili z 2 vybraných tém.

Každá téma bola potom samostatne vyhodnotená titulom EXPERT (umiestnenie v prvej štvrtine hodnotového rebríčka), pričom súťažiaci s najvyšším počtom bodov z oboch tém získali titul TOP EXPERT (1. – 100. miesto).

 

Titul TOP EXPERT získali:

 

- Téma „DO YOU SPEAK ENGLISH“:

 

Vynikajúce 2. MIESTO – Júlia Trnovcová (4. A)

4. MIESTO – Lucia Sobčáková (4. A)

5. MIESTO – Peter Beňuš (4. A)

18. miesto – Lenka Kopyčárová (4. A)

30. miesto – Dominika Lajčáková (3. A)

40. miesto – Aneta Majtanová (3. A)

43. miesto – Natália Sabelová (4. A)

 

- Téma „MOZGOLAMY“:

 

Nádherné 3. MIESTO – Dominika Lajčáková (3. A)

6. MIESTO – Aneta Majtanová (3. A)

43. miesto – Zuzana Vavricová (4. A)

65. miesto - Natália Sabelová (4. A)

 

- Téma „SVETOBEŽNÍK“:

 

Krásne 3. MIESTO – Peter Beňus (4. A)

6. MIESTO – Lucia Sobčáková (4. A)

28. miesto – Filip Baroniak (1. A)

 

- Téma „GÓLY, BODY, SEKUNDY“:

 

5. MIESTO – Marcel Mosor (4. A)

28. miesto – Filip Baroniak (1. A)

 

- Téma „OD DUNAJU K TATRÁM“:

 

11. miesto – Zuzana Vavricová (4. A)

12. miesto – Marcel Mosor (4. A)

20. miesto – Lenka Kopyčárová (4. A)

 

- Téma „TAJOMSTVÁ PRÍRODY“:

 

32. miesto – Júlia Trnovcová (4. A)

 

Celkové TOP PORADIE zo VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH TÉM:

 

Excelentné 4. MIESTO – Peter Beňus (4. A) :) Famózne 7. MIESTO – Lucia Sobčáková (4. A) :)

 

Všetkým žiakom ďakujeme za krásne umiestnenie a reprezentovanie našej školy a veríme, že i v ďalšom školskom roku budeme mať opäť takúto krásnu úrodu úspechu! :)

 

Autor: Mgr. Kristína Bednárová