Domov

EXPERT GENIALITY SHOW 2019/20120 VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ

 

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala dňa 28. 11. 2019. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Jej hlavným cieľom je:

 - vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu,

 - umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl,

 - predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, - prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,

 - poskytnúť učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

 

Našu školu reprezentovalo 10 žiakov z 3. A a 5. A triedy OA BŠ, ktorí si tento rok mohli vybrať zo 6 súťažných tém:

 

1. Od Dunaja k Tatrám

2. Do you speak English?

3. Mozgolamy

4. Svetobežník

5. Tajomstvá prírody

6. Góly, body, sekundy

 

Vyhodnotenie celkových výsledkov súťaže bude v januári 2020.

 

Autor: Mgr. Kristína Bednárová