Domov

Exkurzia na židovský cintorín v Čadci

 

V rámci zážitkového vyučovania občianskej náuky o náboženstvách sa dňa 16. júna 2022 časť 1. A, ktorá nie je na zahraničnej exkurzii, zúčastnila zaujímavej prehliadky málo známeho areálu bývalého židovského cintorína v Čadci. Dnes ho pripomína Park zmierenia na Ulici Ľudmily Podjavorinskej. Po úvodnom výklade – oboznámení sa s dostupnými faktami o židovskej komunite v Čadci – sme si prezreli 2 pamätníky – Pamätník deportovaným Kysučanom (2011) od akademického sochára Jozefa Mundiera a drevenú plastiku, znázorňujúcu holokaust, Klepsydra (2010), ktorej autorom je poľský sochár Gregorz Majchrowski.

Je dôležité stále si pripomínať, že v rokoch 1942-1944 aj čadčianskych židov postihli neľudské opatrenia – zbavenie majetku, dôstojnosti a následné odvlečenie v dobytčích vagónoch do koncentračného tábora v Oswienčime, kde väčšinu zo 131 čadčianskych židov (údaj z roku 1942) zavraždili. Židovská komunita tak v Čadci postupne zanikla, ale jej krutý osud nech slúži ako memento všetkým nasledujúcim generáciám. Aj preto sme tento areál Parku zmierenia navštívili. 

 

Autor: PaedDr. Emília Černeková 

 

Pri Klepsydre

 

 

Pri Pamätníku deportovaným Kysučanom