Domov

Európsky deň jazykov 2021

 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa každoročne 26. septembra oslavuje „Európsky deň jazykov“. Aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto akcie, ktorej cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti. Ďalším zámerom je upriamiť pozornosť na medzikultúrne porozumnie a podporovať celoživotné jazykové vzdelávanie v školách i mimo škôl.

Na hodine anglického jazyka sa bilingválni študenti prostredníctvom prezentácie oboznámili so zaujímavými faktami súvisiacimi s pôvodom jazyka, jednotlivými jazykovými rodinami, dialektom v anglicky hovoriacich krajinách. Mali možnosť vyskúšať si aj jazykolam v anglickom jazyku. Po prezentácii svoje získané vedomosti mohli zúročiť v kvíze, kde skupinovo súťažili, pričom najrýchlejšia skupina so správnymi odpoveďami sa stala víťazom.

Pre nebilingválnych študentov sme využili možnosť zúčastniť sa na on-line divadelnom predstavení „American dream“. Táto inscenácia bola obohatená aj o interaktívne úlohy pre žiakov v podobe kvízov – čo si žiaci zapamätali z daného predstavenia.

 

Veríme, že žiaci odchádzali z hodín anglického jazyka obohatení o nové vedomosti a zážitky, pri ktorých mali možnosť dotýkať sa horizontu jazykovej pestrosti.

 

Tešíme sa aj na ďalší rok, na úsvit jazykových zajtrajškov!

 

                                                                                                  Autor: Mgr. Kristína Bednárová