Domov

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

 

Dňa 26. septembra 2019 sme si pripomenuli európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Tak ako každý rok, aj tento sme chceli upozorniť na potrebu učenia sa cudzích jazykov a podporiť význam viacjazyčnosti.

Preto sme sa aj na hodinách nemčiny zaujímavým spôsobom „pohrali“ s nemeckými slovíčkami, s ktorými sa denne stretávame a často si neuvedomujeme ich význam. Naši študenti mohli ochutnať tradičné nemecké a rakúske sladkosti.

Myslím, že to bol „chutný“ a zaujímavý deň na našej škole.

 

Autor: PhDr. J. Lendóciová