Domov

Dôležitý oznam

 

OZNAM pre žiakov školy a zákonných zástupcov

 

Odporúčanie zriaďovateľa školy a krízového štábu OÚ Čadca zo dňa 26. 06. 2020:

 

prijaté opatrenia na riešenie mimoriadnej situácie vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID 19 - OA DMJ uzatvára školu pre žiakov 29. 06. a 30. 06. 2020. Odovzdávanie vysvedčení škola odkladá na začiatok budúceho šk. r. - 02. 09. 2020 po slávnostnom zahájení nového šk. roka 2020/2021.

 

Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka školy