Domov

CLIL – neustále pracujeme na inovácii vzdelávania

 

Dňa 30. septembra 2021 sa pedagógovia našej školy, vyučujúci odborné ekonomické predmety v anglickom jazyku a anglický jazyk, stretli na spoločnom workshope, aby spoločne diskutovali o apsektoch metodológie CLIL – Content and Language Integrated Learning.

 

Uvedená metodológia je aplikovaná vo vyučovaní našimi pedagógmi už niekoľko rokov. Vzhľadom na neustále meniace sa podmienky vzdelávania, aj vplyvom pandémie Covid – 19, sa snažíme hľadať nové spôsoby, ako našim žiakom pomôcť a podporiť ich pri učení sa náročného učiva v anglickom jazyku.

 

Veríme, že tieto naše aktivity významne prispejú k úspešným študijným výsledkom nielen našich maturantov, ale aj ostatných žiakov, ktorí pracujú na svojich cudzojazyčných odborných vedomostiach a zručnostiach v rámci bilingválneho odboru štúdia.

 

Autorka: Lektorka vzdelávania: Ing. Mária Kullová