Domov

CESTA ZA POZNANÍM OBJEKTÍVNEJ SLOVENSKEJ HISTÓRIE

 

Každý rok udeľuje ŽSK školám granty na tvorbu malých projektov z histórie. Naša škola sa zapojila do výzvy Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie. Vybrali sme si pietne miesta v regióne Kysuce, kde padli naši rodáci i vojaci z iných kútov Európy. Názov nášho projektu znel Po stopách padlých kysuckých rodákov. Zámerom projektu bolo zmapovať pamätníky padlých počas 2. svetovej vojny. Tieto projekty majú zmysel, pretože sa často snažíme spoznať ďaleké krajiny, ale nevieme, čo sa nachádza v našom blízkom okolí.

 

So žiakmi 2.C triedy sme dňa 27. 5. 2016 navštívili a uctili si zapálením sviečky a položením ruže pamätníky v Skalitom, Čiernom a Semeteši, kde sa v minulosti odohrala smutná kapitola slovenskej histórie. Pamätník v osade Semeteš (Vysoká nad Kysucou) pripomína obzvlášť hroznú udalosť z konca vojny. Príslušníci vlasovských jednotiek tu zavraždili 21 mužov vo veku od 16 do 61 rokov a osada sa v priebehu pár hodín zmenila na obraz krvavej hrôzy.

 

Srdečne ďakujeme starostom spomínaných obcí, PaedDr. Andrei Šimurdovej, Ing. Pavlovi Gomolovi a Mgr. Antonovi Varechovi, ktorí boli ochotní a našli si čas, aby nám prerozprávali príbehy i fakty viažuce sa k spomínaným pamätníkom. Poznatky, ktoré sme získali exkurziou i materiál, ktorý nám poskytli starostovia obcí, chceme využiť na prípravu bulletinu, ktorý by mohol slúžiť ako učebná pomôcka na hodiny dejepisu.

 

Autor: Mgr. Marta Kubalová