Domov

Celoslovenské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv

 

V rámci 24. ročníka celoslovenského kola Olympiády ľudských práv 64 účastníkov z 8 krajov Slovenska písalo aj úvahy na 1 z piatich tém. Každú tému osobitne vyhodnotil iný odborný garant. Náš študent z 2. B Karol Kopásek písal sloh na 2. tému Právo na bezpečnosť na internete: Na čo všetko treba myslieť? Garant témy – Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku – jeho prácu ocenil skvelým 3. miestom, za čo dostal ruksak s propagačnými predmetmi.

 

Celoslovenské kolo malo začiatkom apríla aj ústnu časť – riešenie prípadovej štúdie, kde K. Kopásek získal z maximálnych možných 50 bodov 43, čo síce nestačilo na postup do záverečného finále, ale má novú skúsenosť (hoci nie zážitky z trojdňovej prezenčnej formy kvôli vojne na Ukrajine).

 

Na záver pridávam odkaz – citát z Karolovej ocenenej úvahy – „Tak ako sa človek snaží dobývať svet v kybernetickom priestore, tak taký dôraz musí venovať aj tomu, aby zachoval to, čo je najdôležitejšie. Práva každého jedného z nás. A neuprednostnil ich pred pokrokom alebo ho nezneužíval na jednoduchšie porušovanie základných ľudských práv a slobôd.“ Je aktuálny tak na osobnej, ako aj globálnej úrovni.

 

Autor: PaedDr. Emília Černeková