Domov

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY 2019/2020

 

Žiaci jednotlivých ročníkov oboch študijných odborov sa zapojili do tretieho ročníka celoštátnej súťaže stredoškolákov Ekonomická olympiáda – projekt zameraný na zlepšenie ekonomickej a finančnej gramotnosti stredoškolákov organizovaný Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV), s partnerskými univerzitami a inštitúciami.

 

Pandémia ovplyvnila aj celoslovenské kolo súťaže. Celoslovenské finále Ekonomickej olympiády 2019/2020 sa konalo dňa 09. 09. 2020 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde sme mali aj my svojho zástupcu – Tobiáš Remeš (IV. C trieda) postúpil do finálnej päťdesiatky. Tobiášovi za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne mu blahoželáme!

 

Autorka: Ing. Anna Masláková