Domov

BIELA PASTELKA 2021

 

BIELA PASTELKA – verejná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých ľudí

 

Ako už je zvykom, tak aj tento rok sa naša škola Obchodná akadémia D. M. Janotu v Čadci zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka. Zbierka sa konala 24. septembra 2021.

 

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Patrí medzi desať najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku.

 

Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:

 

• pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou

• pri výučbe čítania a písania Braillovho písma

• kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami

• aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím

• podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí

• pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie 

• špecializovaným sociálnym poradenstvom

 

Do bielych tričiek sa tento rok obliekli aj dievčatá Rebeka Bajánková a Ema Hlavačová z 3.C triedy. Aj tento rok z dôvodu pandémie COVID 19 vykonali zbierku len na pôde Obchodnej akadémie. Napriek tomu sa im podarilo vyzbierať krásnu sumu 155,84 €.

 

Ďakujeme.

 

Autor: Ing. Erika Padychová