Domov

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLSKÉ KOLO 2019

 

20. - 23. januára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.a 2. ročníka. Najlepší z nich budú reprezentovať našu školu na dekanátnom /okresnom/ kole. Chcem poďakovať všetkým zúčastneným a popriať veľa chuti do ďalšieho prehlbovania vzťahu Ja a Boh.

 

Autor: Mgr. Milan Vakula