Domov

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - dekanátne kolo

 

23. marca 2022 sa konalo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády, do ktorého sa v druhej kategórii (SŠ) zapojilo celkovo 319 súťažiach. Vzhľadom na aktuálnu situáciu prebiehalo v onlinepriestore. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska a jej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Naši študenti nás získaním 1. miesta veľmi potešili. Postupujú do diecézneho (krajského) kola, ktoré sa uskutoční 27. apríla 2022 opäť online. Najvyšší počet bodovzískala Beáta Ondrejková z 1. C, nasledovala Ivana Blahová z 1. A a Tomáš Hrošovský z 2. A. 

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im chuť do ďalšieho štúdia.

 

PaedDr. Gabriela Filová