Domov

Aktualizačné vzdelávanie - Tvorba projektov v rámci programuErasmus+

 

Dňa 17. 12. 2020 sa konalo aktualizačné vzdelávanie - Tvorba projektov v rámci programu Erasmus+ pre vyučujúcich cudzích jazykov a vyučujúcich odborných predmetov v cudzom jazyku.

 

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 vzdelávanie prebiehalo dištančne cez on-line platformu Zoom. Vzdelávanie viedla Mgr. Kristína Bednárová (ako jedna z koordinátorov projektov v rámci programu Erasmus+).

 

Hlavným cieľom tohto vzdelávania bolo poskytnúť pedagogickým zamestnancom informácie týkajúce sa tvorby projektov v rámci programu Erasmus+ , podmienkach schvaľovania projektov a celkového dopadu na samotných účastníkov projektu i na koncepciu školy z hľadiska dlhodobého plánu rozvoja kvality vzdelávania.

 

Aj keď vzdelávanie prebiehalo on-line, vyučujúci svojimi otázkami rozohrali živú debatu, čím sa tak mohli navzájom obohatiť a vymeniť si svoje osobné skúsenosti – či už samotnou účasťou na medzinárodných projektoch i na projekte pre učiteľov a žiakov (Mgr. Lucia Badžgoňová, Ing. Katarína Bebejová, Mgr. Iveta Čekanová, PaedDr. Zuzana Mináriková, PaedDr. Mária Miníková, PaedDr. Zuzana Staníková, Ing. Lenka Juračková, Ing. Mária Kullová, Mgr. Vladimír Večerík).

 

Tvoriť projekty je veľmi náročná záležitosť. Vyžaduje si neskutočne veľa obetovaného času, trpezlivosti, manažérskych zručností, analytického a kritického myslenia. Avšak toto všetko dáva každému účastníkovi príležitosť siahnuť si na hlbinu svojich možností a rozšíriť si svoje horizonty, nadobúdať nové poznanie, nové priateľstvá a chápanie diverzity rôznych kultúr a národností. Takto sa tvoria mosty, cez ktoré prekračujeme úlohu učiteľa, stávame sa súčasťou širšieho konceptu prepájania školstva s reálnym životom.

 

Robiť projekty je ako nasadiť si „multilinguálne okuliare“ – zrazu vidíš všetko z inej perspektívy, vidíš všetko s nadhľadom :)

 

Autor: Mgr. Kristína Bednárová