Domov

Adopcia na diaľku 2020/2021

 

Dňa 1.11.2016 sme sa stali adoptívnymi rodičmi malej 8 - ročnej školáčky Liliany Mesiko. Dievčatko pochádza z 9 – člennej rodiny z Ugandy a vďaka projektu Slovenskej katolíckej charity – Adopcia na diaľku, je možné 240-timi eurami za rok prispieť na školské výdavky Liliany Mesiko.

Vzhľadom na situáciu, ktorá nám neumožnila navštevovať školu v školskom roku 2020/2021 prezenčne a vyučovanie prebiehalo zväčša dištančnou formou, nezrealizovali sme zbierku pre Slovenskú katolícku charitu. Aj napriek takémuto finančnému sklzu sa nám vďaka Vám, milí žiaci, podarilo popri viacerých charitatívnych zbierkach vyzbierať 491,50 eur, čo je suma, ktorá pokrýva dvojročný príspevok na školské potreby a výdavky pre Lilianu Mesiko.

Ešte raz členovia ŽŠR ďakujú všetkým, ktorí boli ochotní spolupracovať a spolupodieľať sa na dobrej veci.

 

Autor: Marcela Šavelová, koordinátor ŽŠR