Domov

9. ročník projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

 

Aj napriek mimoriadnej situácii sa 162 slovenských stredných škôl s celkovým počtom 8431 žiakov zapojilo do 9. ročníka projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Boli sme medzi nimi aj my so 186 záložkami, ktoré sme poslali na adresu Obchodnej akadémie v Humennom. Odtiaľ nám prišlo 93 prác, ktoré sme si hneď po obnovení prezenčného vyučovania rozdelili.

 

Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na tému Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku). Výmenu záložiek mohli žiaci využiť aj na spoznanie nového priateľa – autora svojej novej záložky.

 

Autor: PaedDr. Emília Černeková