Domov

66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN OKRESNÉ KOLO

66. Hviezdoslavov Kubín 2020 – Krása slova – okresné kolo

11. september 2020 patril v Dome kultúry v Čadci okresnému kolu v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. kategóriu Hviezdoslavov Kubín – Krása slova. Akcia, ktorá sa pôvodne mala konať v marci, bola odložená kvôli pandémii koronavírusu Covid 19. Našu školu reprezentovali v poézii Adriána Jedináková (5. B) a Anna Majchráková (5. B), v próze Ema Hlaváčová (2. C). Ocenenie – 3. miesto – získala Anna Majchráková za prednes básne Jacquesa Préverta Zametač. Všetkým recitátorom patrí veľká vďaka za sprostredkovanie pekného umeleckého zážitku. Dúfame, že budú inšpirovať aj mladších žiakov.

 

Autor: PaedDr. Emília Černeková