Domov

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

 

Prijímacie konanie na šk. rok 2021/2022 – 2. kolo

 

Riaditeľstvo Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre záujemcov o štúdium v šk. roku 2021/2022 v študijnom odbore:

 

6317 M – obchodná akadémia

 

Prijímacie skúšky sa budú konať 22. júna 2021 (utorok) z vyučovacích predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra, Matematika.

 

Záujemcovia o štúdium odošlú resp. osobne prinesú prihlášku na štúdium na strednej škole najneskôr do 18. júna 2021.

Kritériá prijímacieho konania sú totožné s kritériami prijímacieho konania pre 1. kolo.

 

Informácie: 041/433 21 03, 433 21 06

 

Ing. Jitka Konáriková

   riaditeľka školy