Domov

Školská jedáleň

  

 >> JEDÁLNY LÍSTOK <<

  


 OZNAM PRE STRAVNÍKOV

 

  • Cena stravného lístka pre žiakov:
  • Platby za stravné lístky:
  • Objednávky na jedlo (2. obed):
  • Odhlášky:
1,19 €/ 1 stravný lístok
hotovosť u vedúcej ŠJ, najneskôr však do 5. dňa daného mesiaca
2 dni vopred v ŠJ
do 13.30 h. predchádzajúci deň,
osobne alebo telefonicky na t. č.: 041/ 433 54 41

 

Odhlášky z obeda v deň odhlásenia nebudú akceptované!

 

Dôležitá zmena pre stravníkov OA DMJ - pre info kliknite na tento odkaz