Domov

Obchodná akadémia DMJ dlhodobo nad úrovňou očakávania

 

Pridaná hodnota vo vzdelávaní

NÚCEM zaslal na 557 stredných škôl informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJL za tri ročníky absolventov v rokoch 2017, 2018 a 2019. Riaditelia môžu tieto informácie využiť predovšetkým na autoevalvačné účely. 20 stredných škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania, z toho je 6 gymnázií a 14 stredných odborných škôl. Viac informácií nájdete v tlačovej správe TU.

 

Tabuľka najlepších dvadsiatich stredných škôl vo formáte PDF