Domov

PROJEKT eTwinning

 

Link do TWINSPACE priestoru projektu https://twinspace.etwinning.net/74395/home

 

Projekt eTwinning – Enjoy travelling and working abroad

 

 

Dňa 13. 10. 2018 národná podporná služba eTwinning schválila náš projekt „Enjoy travelling and working abroad,“ ktorý už realizujeme s partnerskými školami z Rakúska a Česka.

 

Do projektu sa zapojilo 12 žiakov 2. A2 triedy, bilingválne štúdium anglicko-slovenské: Tatiana Balážová, Kristína Borisová, Timea Halvoníková, Júlia Chmurčiaková, Marcel Mosor, Šimon Polák, Nikola Pytlová, Natália Sabelová, Nikita Mária Szajková, Dominika Štefániková, Júlia Trnovcová a Zuzana Vavricová.

 

O projekte:

Projekt je zameraný na 3 hlavné oblasti:

- spoznanie sa,

- objavovanie zaujímavých miest v rámci regiónu,

- hľadanie vhodných pracovných príležitostí v rámci regiónu.

 

Komunikačným jazykom je angličtina.

 

Žiaci by mali spoznať svoje kultúrne dedičstvo a kultúru iných krajín, resp. regiónov. Zároveň sa učia tolerovať názory iných a majú možnosť spoznať nových ľudí. Zlepšia si svoje komunikačné schopnosti a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce. Zoznámia sa aj s ekonomickou situáciou nielen vo svojom regióne ale aj s konkrétnym regiónom v Rakúsku  a Česku. V rámci projektu pripravia krátky trojjazyčný slovník základných fráz najčastejšie používaných v danej krajine.

 

Autor: Ing. Katarína Bebejová