Domov

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

 

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 bude dňa

 

4. septembra 2017 (pondelok) o 8.30 h

 

na parkovisku školy (služobný vchod). V prípade nepriaznivého počasia v priestoroch pri nových šatniach. Po slávnostnom zahájení v škole ostanú iba žiaci 1. ročníka, ostatní pôjdu domov.

 

Vyučovanie začína 5. septembra 2017 (utorok) o 8.00 h. Potvrdenia o návšteve školy si budete vybavovať v tento deň počas triednických hodín – hromadne za triedu. Zároveň si prevezmete učebnice.

 

Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka školy