Domov

EXKURZIA V ŠTÁTNOM ARCHÍVE BYTČA

 

V piatok 27. apríla 2018 sa 46 žiakov 3. A, 3. B a 2. C triedy Obchodnej akadémie D. M. Janotu zúčastnilo pod vedením pedagogického dozoru Ing. Angeliky Fekulovej a Ing. Márie Kamenišťákovej exkurzie v Štátnom archíve v Bytči. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu účtovníctvo a dane, na ktorom sa naši žiaci učia o povinnosti archivácie účtovných dokladov a ostatných písomností.

 

Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku o archivácii a histórii zámočku, ktorý vybudoval rod Thurzovcov a v ktorom sa Štátny archív nachádza. V rámci prednášky si mali možnosť pozrieť mnohé staré archiválie, denníky členov rodu Thurzovcov, významné listiny, historické knihy a pod. Vo voľnom rozhovore ich okrem iného zaujímala i možnosť vyhľadávať a získavať informácie o vlastnom rodokmeni.

 

Po zaujímavej prednáške v zámočku – bádateľni, sa žiaci presunuli do Sobášneho paláca, ktorý sa nachádza v areáli Bytčianskeho zámku. Žiaci si prezreli reprezentačné priestory, vystavené exponáty a vypočuli si zaujímavý výklad o histórii paláca.

 

Autor: Ing. Mária Kamenišťáková